přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Flush

Flush

Čerstvý proud -> Mageia. Stahujte poslední verzi souboru flush.mo


reklama

Nedávno jsem si přidal do sbírky i program toho typu, který někteří obzvlášť ocení. A protože většina známějších je už přeložena, našel jsem si Flush. Flush je bittorrent klient. A teď se podržte. V jednom srovnávacím článku z loňského roku, v němž se podívali na ty klienty, co z jejich pohledu za něco stojí (vybraná skupina sedmi), získal Flush při závěrečném hodnocení hezké druhé místo. První se toho dne z nějakého důvodu umístil klient Transmission. Samozřejmě, jak píší autoři studie, všechny ty programy jsou dobré, je to otázka vlastní volby a vkusu. A výběr je široký. Důvody pro Flush byly tyto: Protože je to pravděpodobně nejstabilnější a na zdroje málo náročný bittorrent klient, který kdy pro Linux našli; viz závěry učiněné na konci článku.

F_2_2.png

V příslušné pasáži se o Flushi píše, že vytvářen je v Rusku, že je to poměrně malý torrent klient, který pro to, aby běžel, nepotřebuje žádnou grafickou knihovnu od třetí strany, že má skvělé funkce pro internacionalizaci (UTF-8 a alternativy), podporuje DHT, LSD, výměnu zdrojů, UPnP, NAT-PMP a chytrý zákaz. Udělal jej pro vás Dmitry Konishchev.

F_4.png

Malý, účinný a aktivně vyvíjený (Pozn. i když sám autor na něj momentálně dle svých slov nemá moc času). Může k němu sice chybět dokumentace a seznam jeho vlastností by se měl ještě rozrůst, ale již teď můžete s touto malou kouzelnou skříňkou pocítit celou sílu torrentu. To je, co?!

F_5_1.png

Vzhled programu na obrázcích se mi celkem líbil, ale když jsem jej poprvé nainstaloval, moc dobře nevypadal. Ale ani tak jsem si s tím motivem vzhledu moc hlavu nelámal. Zato obrázky, které jsem teď pořídil, vypadají skvěle. Je to asi celkem jedno, co se vzhledu týče, jestli aplikace patří do tábora GTK nebo Qt. Šikovné pomůcky zařídí slušivý kabátek.

F_6.png

Teď totiž, když jsem si nejprve myslel, že už jeden svůj notebook zakoupený na podzim roku 2006 nikdy nepoužiju, a téměř se slzou v oku jsem mu v duchu děkoval za věrné služby, se situace obrátila a počítač znovu jede. Co se stalo? Původně jsem měl nastaveno automatické přihlášení do prostředí KDE, ale po jedné nedokončené aktualizaci, se objevilo přihlašovací okno. Jenže... Jenže žádné z hesel, která jsem zadal, se neujalo. Smutně jsem kýval hlavou...

F_7.png

Taky jsem byl delší čas toho názoru, že instalační DVD v mechanice se nenačte, že se stroj za ta leta nějak opotřebil, a na nastavení BIOSu už v tomto nezáleží. Ale... Ještě jednou jsem se pozorně podíval, co to tam v tom BIOSu mám, a s údivem zjistil, že použití mechaniky při spuštění není na prvním místě. Rychle jsem do ní strčil kolečko s Kubuntu, jímž jsem byl obdarován Vojtěchem Trefným na loňském LinuxAltu, a nainstaloval nový systém.

Kubuntu je super a posloužilo dobře, ale už jsem nainstaloval spolehlivou klasiku: Mageia 1, protože to Kubuntu z podzimu mělo jednu drobnou vadu. Když jsem doinstaloval kopu programů a chtěl po přestávce následně přidat další, na které jsem zapomněl, Muon ne a ne a ne, nechtěl nic instalovat, že prý běží ještě nějaký další instalátor, a dokud jej nezastřelím, nic dělat nebude. No a s padavým Rekonqem jsem si vydržel cvičit zatínání zubů už jen malou chvíli, a potom šup šup, už jsem stahoval Máju. Ten program, na který jsem zapomněl, byl Firefox. V seznamu běžících procesů jsem nebyl schopný určit běh něčeho, co by připomínalo instalátor/správce programů. Nabyl jsem přesvědčení, že by vše zůstalo stejné, i kdybych ty procesy vyzabíjel všechny, když to přeženu, na což jsem nenašel odvahu.

F_8.png

Sice to nebude úplně poslední verze z ledna, kde je už ještě ne definitivní český překlad, ale stačí stáhnout a do složky usr/share/locale/cs/ etc. nahrát soubor flush.mo, nebo ten samý soubor použít, pokud byste se pokusili o instalaci ze zdrojáků (postupně jsem ještě u předchozího systému doinstalovával právě požadované závislosti, a taky se to podařilo). Poznámka: i tady se po nainstalování dá vzít flush.mo, ale umístění je jiné, jestli to, co vidím, znamená to, co si o tom mám myslet - nakopíroval jsem jej do /usr/local/share/locale/cs/LC_MESSAGES. Legrační je, že zatímco jiné drobné změny v překladu rozhraní jsou vidět, u karty se zdroji, kde má být vidět Zdroje, se objevilo Peers. Nebudu nad tím radši hloubat.

F_9.png

Při překladu jsem si hrál s tím, jak přeložit slova jako: seeds, peers, tracker. U KTorrentu mě ze začátku trochu mátlo, cože to je za počty, co zobrazuje (a ještě víc složitosti tomu přidávají údaje v závorkách). Než bych četl dokumentaci a nechal si to vysvětlit tam, hádal jsem, že by i u Flushe v jednom sloupečku mohly být zdroje dat, které jsou úplné (seeds - seje/sejí) a ve druhém ty, které úplné nejsou (nemají ještě 100 % dat).

Představte si, že jsem v této fázi omylu hladce přesvědčil autora, aby speciálně pro tu kartu Peers udělal zvláštní řetězec - to jsem si ještě myslel, že na tomto místě používá ten samý řetězec jednak pro oba dva typy zdrojů, a jednak na jíném místě v záhlaví řádku přehledové tabulky jako označení jen pro jeden z nich (záhlaví neúplných zdrojů) a v zájmu civilizace budu potřebovat krátký text jen pro tu kartu a tudíž jej potřebuju přesvědčit, aby udělal změnu (obešlo by se to vzhledem ke skutečnému stavu pochopitelně bez ní, ale to mi došlo, až když jsem to vyzkoušel v programu a řádně uvážil).

Ale po přepočítání mi vyšlo, že jako "Protějšky" je označována celá skupina počítačů, ať už těch 100 % mají nebo nemají. Poznámka: Toto je označení používané v programu KTorrent, kde jsou překladatelem jako Protějšky brány jak Seeds/Seeders, tak Peers. A položkou Stahující je u KTorrentu překládáno slovo Leechers.

Tak zrovna toto mi zase přijde zajímavé, když se na to podívám, jako bych byl vývojářem KTorrentu a chtěl použít terminologii, jak je zveřejněna a vysvětlena například na Wikipedii, abychom si s případným uživatelem lépe rozumněli. Toto pojmenování stahujících s poměrem sdílení menším než 1.0 je rozšířené (stahující více dat obdržel než poslal, ať už z jakéhokoli důvodu), ale setkal jsem se i s dalším souvisejícím vysvětlením. Leeches jsou pijavice, to znamená ti, kteří stáhli, co mohli, ale dál stažené s ostatními nesdíleli (až do dosažení zde doporučovaného koeficientu 1,5). Dokud ještě nemáte 100 %, tak máte důvod stahovat, a podle nastavení nebo technického omezení posíláte.

Ano, takto je každý stahovač pijavice, a znáte pijavice, co dělají, ale podle mého z toho taky spíše plyne, že tou pravou nevděčnou pijavicí se teprve může/musí stát. Když se to tak vezme, nemusel by se nikdo označovat za pijavici. Předpokládám, že data stahuje v dobré víře, že sám přispěje k jejich oběhu. Teoreticky má na sdílení těch dat poskytnuto moře času, třeba celou desetiletku, nebo i déle podle potřeby, ale prakticky se očekává, že bude poskytovat příslušné zdroje hned, tak se děje, a také i poté co dokončí vlastní stahování (naplnění cíle 100 % dat), anebo jak mu to situace dovolí. Třeba mu krátce po dokončení stahování vybuchne počítač, ale když pořídí nový a bude mít data, tak není překážky bránící mu v naplnění onoho morálního závazku. Může zajistit přidání torrentu - otevřít jej v klientu, a i když řídící počítač na druhém konci drátu nebude vědět, že je to on, a třeba jej, jestli je to možné, při nejbližší možné příležitosti kopne do zadku, spravedlnosti bude učiněno zadost.

F_10.png

Ve Flushi se rozlišuje mezi skupinou Peers/Seeds, která je uváděna v jednom sloupečku až kdesi daleko mimo vaše základní zorné pole, a skupinou, kde jsou pouze Seeds, nacházející se hned vedle. Jednu chvíli jsem si myslel, že jsou Peers a Seeds vedeni odděleně, to když jsem měl za sebou zkušenost s KTorrentem, ale tak to není.

F_19.png

Chtěl jsem se dostat přes fázi, kdy bych pro záhlaví jednoho sloupečku použil přímočarý překlad Semena a pro druhý Vrstevníci - otázkou bylo, zda to jsou a) ti, kteří jsou na tom podobně, totiž nemají 100 %, anebo b) ti, kteří jsou na tom podobně, totiž sdílejí data. Možná se pojem Protějšky, který se uchytil a je používán např. v KTorrentu, vzal od k peers podobného equals. U KTorrentu to zřejmě vypadá tak, že jako Protějšky se označují 100 % zdroje a jako Stahující zdroje, které 100 % nemají; pak jsou tam ještě nějaká čísla v závorkách, která snad udávají celkové nejvyšší možné počty, kdyby se zapojili v tentýž okamžik za danou skupinu všichni zájemci?

F_16.png

Mým řešením je A) Zdroje pro všechny zdroje (peers + seeds); je to krátké, takže se to vejde jako popisek záhlaví příslušné karty, a B) Úplné zdroje pro 100 % zdroje dat. U trackeru je to pak snadné. Rozděluje data? Je to tedy rozdělovač. :)

Při instalaci jsem se setkal s tím, že mi v systému chyběly některé -develop balíčky. Byly to tyto, kdyby chtěl někdo ještě před sestavováním zjistit, jestli je v systému má: boost, gtkmm, libconfig, libnotify, libtorrent-rasterbar, libglademm.

A závěrem bych rád upozornil na nejnovější úpravu souboru flush.mo. Kromě dalšího přináší výstižnější (přesnější) překlad volby v nastavení, kterou se informace nacházející se na kartě Podrobnosti přepnou do jednoduššího stručnějšího režimu - méně položek, větší přehlednost v důležitých údajích. Stahujte aktualizovanou verzi a používejte Flush, jak uznáte za vhodné. 

Nahoru

(Jako ve škole)
 

Top články z OpenOffice.cz

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Pavel Fric

Pavel Fric

Uživatelé distribuce Mageia jsou označováni jako Mageians, což je s naší výslovností totéž co Májané. Někteří krajané jí říkají Mihája (nářeční výslovnost), potom by se uživatelům dalo přezdívat i: Mihájané.


  • Distribuce: Mageia; tip: když budete mageia vyslovovat mája, přečtete text rychleji (ma-he-ia, staženo na ma: ia - mája) - to s tím obrázkem hrnce s bublinkami nad ním, případně s medem v hrnci a včelami kolem; openSUSE, Kubuntu, Mandriva, Fedora
  • Grafické prostředí: KDE
  • Hodnocení autora: *

| blogPublic Relations

QNAP uvedl novou modelovou řadu NAS TVS-x82T

Společnost QNAP uvedla na trh novou modelovou řadu NAS TVS-x82T, kterou tvoří tři různé modely (TVS-1282T, TVS-882T a TVS-682T). Nová řada je založena na vícejádrových procesorech Intel Core aktuální generace se 14nm výrobním procesem. Díky nim mohou nové NASy nabídnout dostatek výkonu i pro aplikace náročné na CPU.

Pokračování ...


CIO Agenda 2016