přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Lépe a radostněji s MuseScore v češtině

Lépe a radostněji s MuseScore v češtině

Rozhraní, příručka, videonávody, stránky. Bonus navíc: ptejte se na to, jak se má, překladatele. :-)


reklama

Začátkem srpna jsem dělal nějaké drobné změny v rozhraní MuseScore, a přitom mě napadlo, že by se z hlediska čtenáře návodu k programu hodilo mít spojený jeho text s aktuálními obrázky. Je to už zhruba třičtvrtě roku, co máme návod udělaný Martinem Grobárem, ale ten se dá získat jen tak, že si jej stáhnete, což hned udělejte. Ale v něm je jen několik obrázků. :)

N__stroje_10_cs.png

Těch úprav v rozhraní se ovšem událo během překládání návodu víc. Nyní jsou už hotovy všechny kapitoly příručky: Úvod, Základy, Notový zápis, Zvuk a přehrávání, Text, Formátování, Pokročilá témata, Dodatky (klávesové zkratky a slovníček) a Podpora.

Příručka pro uživatele se dá stáhnout ve formátu PDF, který má vytvořeny záložky, ale největší interaktivitu, hádám, najdete v příručce přímo na stránkách musescore/cs.org. :-) A na podobnou skvělou věc přijdete při sledování videonávodů; dva obrázky, jak to s titulky, které jsem přeložil vypadá, viz níže. :-)

screenshot_demo_score_tessarini_cs.png

Slovníček je autory dnes brán patrně spíše jako starší pokus o něco takového. Sám jsem jej, než jsem se to dozvěděl, ani moc překládat nechtěl, ale pak jsem se do toho dal, a když jsem se dozvěděl, že bych jej klidně mohl zahodit, už mi přirostl k srdci a vyhodit půl dne práce se mi pochopitelně nechtělo. :) Soubor PDF už je na světě, a je i zaktualizován. Alespoň jednou se v textu na vhodném místě setkáme se slovem tvorba, když už jsem je v hlavní nabídce programu zaměnil za Vytvoření. :-)

Pokud byste chtěli jednotlivou stránku z okna prohlížeče vytisknout, přináší rozhraní volbu Verze pro tisk. Jak vypadá, se podívejte níže.

01_1.png

Upravený překladový .qm soubor dávám ke stažení na fripohled.webnode.cz. Změny jsem pružně prováděl přes systém překladů, který projekt používá. V Qt Linguistu jsem jen občas něco ověřoval, abych nemusel počkat, až si ten systém v pravidelném intervalu udělá svoje, a mohl hned konkrétní věc vyzkoušet v praxi.

Taky mi během práce na překladu docházelo víc a víc, že jestliže se návod během času mění, nové věci se přidávají, jak se program vyvíjí, je cestou, jak ty změny rozumně sledovat a zapracovávat, jedině to, aby nebyl problém porovnat předchozí a změněný stav. Dá se to dělat tak, že se na změněný anglický originál podíváte, a pak mrknete, jestli počet odstavců v překladu zhruba sedí. Taky se dá reagovat, když do schránky přijde pošta s oznámením, že se někde něco v návodu v jeho anglické verzi změnilo. A dá se potom ještě pro jistotu podívat na statistiku, která nějak automaticky podle dat úprav sleduje, jestli je text kvůli změně v originále už nějakým způsobem zastaralý.

02.png

No a nosnou ideou té práce a zdůvodněním časových nákladů je taky to, že se přece začátek školního roku ve všech "Zuškách nebo Liduškách" blíží, a ono se to neudělá přes noc, že? :) Jinak si myslím, že to, že to celé během deseti dní mé dovolené vzniklo, bylo na začátku způsobeno i tím, že vznikla potřeba převést noty z Hubičky od Bedřicha Smetany kvůli zpěvu do jiné tóniny, a hledal jsem proto, jak by to šlo v MuseScore zařídit. A ono to MuseScore udělalo, ale namísto sedmi křížku tam (oproti jistému očekávání trochu překvapivě) strčilo béčka, jak má být. Že to má svoji logiku, a jakou, na to přijde školený hudebník, což já zas tak nejsem, abych uvažoval nad tím kvartovým kruhem, ale pohnulo mě to, abych se zamyslel, v jakém stavu věci okolo MuseScore jsou, a pak, když jsem se do toho dal, jsem měl akorát potřebu to bez přestání zdokonalovat.

03.png

Jde tu částečně o obrázky dialogů rozhraní, kde jsem vyrobil obrázky s aktuální češtinou a nahrál je na stránky, aby dokládaly, o čem je řeč v textu, a odpovídaly tomu; a během práce se změnily i ty, takže některé jsem nahrával na několikrát potřeba. Při překladu je pro zcela jistý pohyb rozhraním programu také nutné, aby, když se popisuje cesta rozhraním k nějakému nastavení v návodu, se s překladem shodoval text těchto položek v rozhraní programu.

Představte si, že na stránkách jedné umělecké/hudební školy, kde MuseScore doporučují, dlouhodobě informují tak, že píší, že návod je přímo na stránkách výrobce v češtině. No jo, tam ale byly dosud jen názvy kapitol, prakticky všechno ostatní bylo v angličtině. Bylo to při započetí s mým nynějším překladem 5. srpna v podobě, v jaké jsem to tam při zakládání podkladu pro předpokládáný překlad tehdy z anglického návodu nakopíroval (konec září roku 2011). Když píšu tehdy, myslím tím dobu několik týdnů před nebo kolem prvního zveřejnění návodu Martina Grobára. Budu se muset podívat do korespondence, jestli byl ten návod publikován koncem září, v říjnu, nebo v listopadu?

Nejprve jsem si myslel, že prostě budu kopírovat a vkládat text, jak jej Martin napsal, ale z toho jsem ihned vystřízlivěl, protože z mého pohledu se text, který jsem teď překládal, a text v PDF souboru, který se dá stáhnout, přesně vyjádřeno nerovnají. A to by pak byl jiný styl práce, hodně soustředění při hledání rozdílů, překopávání, nejspíš díky tomu pomalejší práce, a kde by byla celá ta zábava (a námaha) okolo překládání. Čím to, že to tak hodnotím?

Myslím si, a u Martina si to třeba nechám potvrdit, že měl v ruce jako vzor nejspíš nějakou starší verzi návodu, alespoň z některých míst, totiž z toho, o čem se tam píše, nebo co tam naopak není, se to tak dá okamžitě vytušit. V některých místech se oficiální anglický návod za těch několik měsíců už taky změnil. Ne nějak výrazně, ale při bližším porovnání se tam taková místa jistě najdou.

Co jsem viděl hned zkraje práce, tak v jednom případě jsem pozoroval přidání popisu dvou klávesových zkratek pro pohyb úchyty vybraného prvku v malilinkatých krocích nahoru a dolů, v druhém případě byla přeformulována jedna věta, jinde přibyly celé odstavce. Martin také nepřekládal všechno a někde jeho návod musel na čtenáře působit jako velice dobré, občas stručnější ale vždy výstižné poznámky k tomu, jak rychle začít s programem pracovat.

Pak je tu určitě vliv omezení daných použitím textového editoru jako prostředí, ve kterém překlad pořídil. Ten ovlivnil výslednou podobu dokumentu (a souboru PDF, který jsem z něj pořídil). Když teď postupně vznikají stránky s českým překladem, bude to zase o jiné úrovni pohodlí. Učitelům hudby se bude na takové místo jejich žákům snadněji odkazovat.

A taky vezměme v úvahu možnost, že Martin mohl tehdy překládat volněji. Bylo to vlastně první kolo těchto snah o zpřístupnění MuseScore uživatelům. Každý překladatel má nějaký styl. Já teď podle svého názoru taky překládal tak, že si myslím, že můj překlad odpovídá tomu, co tam je, a v jakém pořadí to tam je, což myslím trochu nadsazeně: slovo od slova, a přitom srozumitelně česky. Někdy jsem si na základě německého překladu přidal i nějaké to rozšíření, vyjádření téhož, ale jinými slovy.

04_1.png

A protože čas běží vážení, dal jsem se do toho s myšlenkou, že nejprve potřebuju mít nějaké výsledky, abych s tím mohl Martina a vás ostatní překvapit. Samozřejmě nechci, aby měl pocit, že jsem se do toho dal bez toho, abych mu dal výzvu, aby se do toho dal. Ostatně i tehdy se to nedostalo přímo na stránky projektu, jelikož měl kromě způsobu, jakým překlad dělal, i určité potíže, jestli si pamatuju, s tím, jak se ten systém překladů vlastně ovládá.

Pochopil jsem, že rychlejší je text překládat znovu, než si lámat hlavu, co kde je, byť by to už bylo česky, a všelijak to předělávat ve snaze upotřebit dílčí součástky. Pro srovnání některých záležitostí, kdyby se zdálo, že jsou jako pojmy složitější, jsem si samozřejmě otevřel i jeho dosavadní český překlad, ale napíšu, že jsem se do něj koukal kvůli uvedeným důvodům spíše dost málo, později ještě méně.

Při překladu návodu jsem současně pracoval s programem MuseScore, což je pochopitelné, kde jsem se díval na znění některých textů v dialozích apod. a snažil se doladit jejich podobu, jak jsem napsal výše, aby byl text i díky lepšímu tvaru koncovky apod. jasnější.

05.png

Dobrá koncovka a lepší stylizace, to jsou ještě srandičky, ale při porovnávání s německým překladem, jak mám ve zvyku, jsem přišel na to, že takové Hláskování výšky tónu (Pitch spell), jak se tam doposud objevovalo, není zrovna zářný příklad srozumitelného vyjádření. Je to vlastně celkem mimo účel té funkce. Nechal jsem se inspirovat a výsledkem je Vypočítat posuvky znovu; což se mi jeví jako lepší než jiná možnost, kterou by mohlo být Předznamenat posuvky znovu.

N__stroje_11_cs.png

V programu samotném je velkým pokrokem možnost i pro verzi 1.2 mít názvy nástrojů v dilogu průvodce pro vytvoření nového notového zápisu v češtině. Ale je potřeba nejprve nahrát soubor instruments_cs.xml do složky /usr/share/mscore/templates, (nebo podobné) to v Linuxu, ve Windows by to, dejme tomu, mohla být taky složka Templates někde v adresáři s programem. Pak v dialogu Nastavení na kartě obecné tento seznam nástrojů nahrát, jak je to vidět na obrázku. MuseScore vypnout a zase zapnout. Takto by se dal udělat ten seznam i v jiné úpravě, kdyby bylo potřeba. Jen by se maličko změnil jeho název. Obrázky jsem se snažil zachytit přítomné nástroje (zbytek obrázků je na fripohled.blogspot.com).

N__stroje_1_cs.pngN__stroje_2_cs.pngN__stroje_3_cs.png

A tady to je předloženo veřejnosti k užitku. Doporučuju si zároveň pročíst i překlad Martina Grobára, který jsem vám z didaktických důvodů doporučil hned na začátku ke stažení, protože se, jak se mi zdá, na některých místech snažil o rozšíření textu a tím o prohloubení porozumění věci. A někdy i jedno slovo navíc tomu, koho to zajímá, pomůže. Líp si to zapamatujete. K tomu se podívejte na videonávody, a taky si všimněte, že se zlepšilo i rozhraní stránek. A přišel jsem i na to, že byly ve fóru položeny otázky, na které jsem se až teď a s pomocí příručky odkazem na kapitolu v příručce snažil odpovědět.

08.png

Stránky MuseScore časem dostanou novou podobu, která bude mít jako hlavní propagaci MuseScore Tour - prohlídku MuseScore, kterou jsem až na jeden zatím nepřekládatelný odkaz přeložil. Teď jsem odkaz na její úvodní stránku, odkud se dá přejít dál, dal na začátek části stránek, na kterou se dostanete odkazem Vlastnosti napravo.

09.png

Ještě bych chtěl ukázat jeden obrázek, ze kterého je patrné, že na stránkách MuseScore se už při prohlížení návodu mezi kapitolami můžete pohybovat pohodlně. Můžete jimi při čtení příjemně procházet. Příručku si snadno stáhnete pro prohlížení, když nejste připojeni k internetu, a k tisku, jestliže máte rádi text na dobrém papíře, což je z hlediska delšího archivování slušná jistota.

10.png

A na závěr jeden další obrázek dokládající, že MuseScore je na světě už pomalu deset let. Ještě pár dní a nejspíš vypuknou oslavy, změní se současný vzhled stránek, který je tu s námi - nevím jak dlouho, takže bych řekl, že jsem to posunul dál, co se týče češtiny v pravý čas. A to se mi zdál pár let zpátky vzhled programu (a výchozí podoba notovýho papíru) laděním grafiky takový nějaký studený, což mohlo být i tím, že jsem to viděl v tehdejších Windows. :-)

11.png

Nahoru

(Jako ve škole)
Průměr: 5,00 | Hodnotilo: 1
 

Top články z OpenOffice.cz

Příspěvky

No konečně - Lépe a radostněji s MuseScore v češtině
fri 25. 08. 2012, 12:10:55
Odpovědět  Odkaz 
No konečně.
Lépe a radostněji s MuseScore v češtině
J.Kynčl 2. 11. 2015, 21:09:32
Odpovědět  Odkaz 
Vážený pane Frici, prosím, nemohl byste mi na sebe poslat na níže uvedený mail nějaký kontakt? Potřeboval bych poradit. Jsem tady z toho jelen.... :-(

J.Kynčl

jarkyncl@centrum.cz
Lépe a radostněji s MuseScore v češtině
fri 2. 11. 2015, 22:50:50
Odpovědět  Odkaz 
Toto je informující příspěvek starý více než tři roky a samozřejmě nenahrazuje Příručku k MuseScore. Od té doby už nastalo mnoho změn. Příručka pro verzi 1.x je stále dostupná, a někdo by mohl říct, že mu tato řada stačí a na verzi 2.x nespěchá, ale verze 2.x je tu a s ní i nová příručka - z větší části přeložená; něco ze závěru příručky zůstalo ještě v angličtině, a i když zatím srovnáno s předchozí příručkou a přeloženo nebylo (na to také přijde) dá se ta informace jistě najít v předcházejícím stavu v Příručce pro 1.x.

Rozhraní bylo zdokonaleno, funkcí přibylo. První věc, kterou uděláte, pokud mezitím nevyšla/nevyjde nová verze, bude, že necháte stáhnout aktuální verzi překladu - přes nabídku provedete aktualizaci. Překlad byl mimo jiné během léta odladěn odborníkem v oboru, takže program terminologicky vyhovuje nasazení při výuce na školách.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Pavel Fric

Pavel Fric

Uživatelé distribuce Mageia jsou označováni jako Mageians, což je s naší výslovností totéž co Májané. Někteří krajané jí říkají Mihája (nářeční výslovnost), potom by se uživatelům dalo přezdívat i: Mihájané.


  • Distribuce: Mageia; tip: když budete mageia vyslovovat mája, přečtete text rychleji (ma-he-ia, staženo na ma: ia - mája) - to s tím obrázkem hrnce s bublinkami nad ním, případně s medem v hrnci a včelami kolem; openSUSE, Kubuntu, Mandriva, Fedora
  • Grafické prostředí: KDE
  • Hodnocení autora: *

| blog