přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, openBibleViewer

openBibleViewer

Genesis - takto to začalo


reklama

Nedávno jsem napsal příspěvek popisující možnosti programu openBibleViewer pro studium Bible. Na stránkách root.cz před pár dny vyšel článek s názvem Čteme Bibli v Linuxu, který čtenářům nabízí pro tento účel dva programy použitelné i v Linuxu: BibleTime a Xiphos.

V diskusní poznámce jsem proto k vyzkoušení nabídl openBibleViewer - je to hezké, je to v Qt. V diskuzi se objevila například informace o existenci programu Davar, u kterého by se ale pro spouštění v Linuxu musela využít emulace přes Wine.

Podobně jako i jinde se i v případě openBibleViewer setkáme se zvláštním zmatením jazyků při nahrání jednotlivých zdrojových textů Biblí, u názvů knih. Chtěl bych se na to časem zeptat přímo autora programu, jestli je to věc přímo související s programem, nebo je to něco s poskytovanými texty. I když to by podle mě bylo docela hodně zvláštní. Když si prohlédnete následující obrázky, řeknete si, že je s nimi vše v pořádku, kdyby ovšem...


Ta zvláštnost připomínaná ostatně i u některého z výše zmiňovaných programů, že u německého textu vidíme názvy knih nad samotným textem v češtině, u českého v angličtině a u latinského německy, by byla celkem humorná, kdybych ovšem věděl, co s tím jde dělat. Jinak je prostě zajímavá nebo jen na pováženou. Přitom přímo v překladovém souboru k programu jsou názvy knih přeloženy, to jsou ty, které vidíte v okně Výběr knihy. :-) V okně Moduly jdou názvy dostupných nahraných překladů snadno přejmenovat, ale při příštím spuštění se vše vrátí zpět.


Ten článek, který mnohým rozproudil krev v žilách a další dovedl až k zamyšlení nad směrem, jakým se mnoho příspěvků dalo, mě přivedl až k tomu, abych openBibleViewer zčerstva nainstaloval a abych se konečně dokopal k tomu nahrát nějaké ty texty do openBibleVieweru a viděl je zobrazené.


Myslel jsem si přitom předtím, že bude složitější je rozchodit, ale ono stačí jít přes hlavní nabídku Úpravy - vedlejší nabídku Nastavení - (kartu) Moduly a zde stisknout tlačítko Stáhnout, čímž se nabídne seznam ve formátu používaném openBibleViewerem dostupných Biblí rozdělených podle jazyků, ze kterých se dá dobře vybrat (třeba podle toho, který jazyk právě studujete ve škole).


Hned po stažení jsou texty připraveny pro zobrazení a můžeme začít zkoumat další možnosti nabízené openBibleViewerem. Na snímku obrazovky níže vidíme použit Pohled s kartami. Na prvních dvou obrázcích výše je to Pohled s podokny. Text lze samozřejmě přibližovat a oddalovat, jak kdo chce.


Možnostmi, jak texty v oknech uspořádat a porovnávat, chceme-li, je překrývání oken, jak je vidět na obrázku výše, nebo kladení oken vedle sebe. Z obrázků je patrné, že ve druhém z těchto režimů, který se týká kladení oken vedle sebe, jdou okna uspořádat vodorovně a svisle.


Poznamenal jsem si, že chci změnit "Pravidelný výraz" na "Regulární výraz", což jsem udělal. :-) Ti, kteří mají zažitý RegExp, si tak mohou vydechnout. Chtějí-li ale mít v dialogovém okně určeném pro hledání možnost zaškrtnout volbu Regulární výraz už teď, musejí si překladový soubor stáhnout a před sestavením programu jím nahradit ten, který je ve zdrojových souborech už přítomen.


Soubor .qm je ve zdrojových souborech umístěn v cestě src/data, .ts hned v src; třeba by stačilo nahradit jen ten .qm, ale teď jsem to nezkoušel, takže se do toho dejte, a nahraďte, co se dá. Jistota je sichr. :-). A nakonec ještě jeden obrázek, na kterém je vidět, že openBibleViewer obsahuje základní funkce, jako jsou poznámky a záložky.


Jak moc dobře se s poznámkami pracuje, jsem zatím moc nezkoumal. K práci s textem bych ještě řekl, že jde provést zvýraznění vybraného textu barvou z palety dostupné jako i funkce pro kopírování textu po klepnutí pravým tlačítkem myši nad textem (položka nabídky Označit).


Podobně lze provést i přidání záložky automaticky, takže není potřeba vyplňovat přesné údaje o zdrojovém textu (Bibli), knize, kapitole, verši ručně. Jen je potřeba předtím označit v okně se záložkami složku, kterou jsme si pro tento účel, abychom mohli záložky vést roztříděné podle našich představ (podle knih, podle námětů apod.), vytvořili, a která může mít nebo nemusí přiřazeny ony údaje, které z ní udělají složku pracující stejně jako záložka (položka nabídky Přidat záložku). Při otevření postranního panelu (okna) se záložkami dosáhneme zarovnání textu v okně s biblickým textem například tím, že v hlavní nabídce Pohled zvolíme položku Uspořádat svisle.


U záložek se tedy, jak jsem zjistil, postupuje tak, že klepnutím pravým tlačítkem myši se vytvoří složka, do které záložky budeme ukládat (Nová složka), kterou si výstižně pojmenujeme. Předpokládejme však, že budeme používat více skupin záložek než jen jednu. Vytvoříme si proto další složku, která se objeví jako podsložka. Vytváří se jako podsložka právě označené složky, a klidně si tak kterékoli jedno hlavní téma můžeme rozdělit do více podskupin. Vytvořil jsem dvě složky a nazval je Jan a Skutky. Skutky jsem potom přetáhl tak, aby byly na stejné úrovni jako složka nazvaná Jan. Přejmenování složky můžeme provést dvojitým poklepáním na řádek se složkou a přepsáním/doplněním textu.


Abychom si do složek zavedli pořádek, složky seřadíme jednoduše tím, že složku vezmeme a za současného držení při stisknutí levého tlačítka myši přetáhneme na místo, kde ji chceme mít. Tak podsložku dostaneme na úroveň ve stromu složek, na jaké ji chceme vidět. Chce to jen trochu cviku a zkoušení, abychom ji dostali přesně tam, kam potřebujeme. Na nejvyšší úroveň podsložku dostaneme jejím tažením doleva a upuštěním. Takto si tedy v záložkách můžeme/budeme jednou za čas, když se počet záložek zvětší, dělat kvůli větší přehlednosti pořádek.


U každé záložky (složky) můžeme určit, k jakému místu se vztahuje. Zatím jsem nezkoumal, jak se takto zadaná informace ukládá, protože jinak se záložky dělají, jak jsem popsal, automaticky a složky nyní vytvářím kvůli vytvoření jejich skladby. Z nabídky vybereme položku Upravit a přes nabídky objevivšího se dialogu zvolíme přesně, k čemu se má daná záložka vztahovat. Určíme název části Bible, její kapitolu a verš. Program tak dostane přesný pokyn ohledně místa a kdykoli nás na toto místo v textu přenese, když nejprve vybereme záložku a následně z nabídky volbu Jít na. Záložku lze v případě potřeby Odstranit.

Další vymoženost, jakou je provázání vlastního čtení textu s poslechem jeho nahrávky, jak to umožňují některé jiné programy, ale v prohlížeči biblických textů openBibleViewer v současnosti nenajdeme.

Nahoru

(Jako ve škole)
Průměr: 1,00 | Hodnotilo: 1
 

Top články z OpenOffice.cz

Příspěvky

openBibleViewer
lzap 26. 07. 2010, 10:27:49
Odpovědět  Odkaz 
Pěkný program.

Existuje překlad bible v PDF? Že bych si ho hodil do čtečky a až se naskytne příležitost, tak bych to sjel.
openBibleViewer
kvas 26. 07. 2010, 13:46:15
Odpovědět  Odkaz 
samozrejme, tu je: http://www.bible21.cz/preklad_bible/bible21
openBibleViewer
Jaromír Hradílek 4. 08. 2010, 22:22:59
Odpovědět  Odkaz 
A já jen dodám, že preferujete-li tradičnější Bibli kralickou, její PDF verze je k nalezení zde: http://bible.blackened.cz/

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Pavel Fric

Pavel Fric

Uživatelé distribuce Mageia jsou označováni jako Mageians, což je s naší výslovností totéž co Májané. Někteří krajané jí říkají Mihája (nářeční výslovnost), potom by se uživatelům dalo přezdívat i: Mihájané.


  • Distribuce: Mageia; tip: když budete mageia vyslovovat mája, přečtete text rychleji (ma-he-ia, staženo na ma: ia - mája) - to s tím obrázkem hrnce s bublinkami nad ním, případně s medem v hrnci a včelami kolem; openSUSE, Kubuntu, Mandriva, Fedora
  • Grafické prostředí: KDE
  • Hodnocení autora: *

| blogPublic Relations

QNAP uvedl novou modelovou řadu NAS TVS-x82T

Společnost QNAP uvedla na trh novou modelovou řadu NAS TVS-x82T, kterou tvoří tři různé modely (TVS-1282T, TVS-882T a TVS-682T). Nová řada je založena na vícejádrových procesorech Intel Core aktuální generace se 14nm výrobním procesem. Díky nim mohou nové NASy nabídnout dostatek výkonu i pro aplikace náročné na CPU.

Pokračování ...


CIO Agenda 2016