přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Stránky Mageia v češtině

Stránky Mageia v češtině

Základní hodnoty Mageii


reklama

Předminulý týden, pár dní před dopředu známým prvním vydáním Mageii, jsem si řekl, že je na čase se zapojit. Krátce předtím jsem si řekl, že se alespoň na chvíli přihlásím do konference, abych zjistil, jak se věci mají, a nechal si schránku zaplavovat dopisy, které z větší části budu akorát tak mazat. To mi pomohlo v tom, že jsem zachytil výzvu k přeložení textu stránky "Contribute"; kde to mám sebrat mě navedl odkaz na SVN.

A tak jsem to udělal a nabídl. Celkem dle očekávání se brzy tomu, kdo má na starosti nahrávání přeložených souborů, nebo v tomto případě části kódu na stránku, kde se vedle sebe ocitají všechny přeložené jazykové mutace téhož, ozval Petr Šafařík. S výzvou "Zadrž!" (Nejprve to musíme zkontrolovat. Nepotřebujeme hloupé překlady.), kterou mu adresoval, jsme začali spolupráci, která spočívala v tom, že jsem poslal text jemu jako řediteli a on obstarává zbytek komunikace se správcem stránek. To mi vyhovuje.

Tak se postupně podařilo dostat ještě před vydáním 1. června většinu textů. Jsou to položky mimo blog. Na tom se nedělalo a zatím na tom, co to tak sleduju, ani nedělá. Jen krátce tomu začali říkat News, ale teď je všechno zase při označení Blog. Ale protože pár překlepů se stalo a zrovna v ten moment měl správce stránek jiné starosti, což trvalo asi tak týden, na opravu těch několika překlepů jsme museli počkat tak do včerejška; a i tak se tam jeden úporně drži, akorát mění tvar. :-)

Stránky se ale chovají obojace. Některé, se hned ukáží česky (Mageia (autor Petr Šafařík; tento vzhled dostaly před týdnem, předtím tam bylo více textu, který jsem taky udělal a který se snad vyskytuje přesunutý na jiné místo. Když se klepne na obrázek dovede vás to na další rozcestník: 1 - přeloženo, ale zatím česky není; For you - totéž; And next? - totéž; Notes - poznámky k vydání), Support, Contribute, Donations), jiné ne (Downloads; přibyl i nějaký ten text, About; nyní už tak ten týden v pozměněné textově bohatší verzi: odtud se dostaneme na přeložené stránky Thank you, a také na Values, o kterých podrobněji dále); Pozn. odkazy v tomto textu vedou na jejich českou verzi, a je to pak o zkoušení, jestli jsou přeloženy, což případného čtenáře obírá o pohodlí, chuť to zkoušet a čas. Pokud, jako např. na stránkách "O" odkazy nefungují, je potřeba se vrátit a stránky přepnout na anglickou (nebo jinou přeloženou) verzi.

Takže je tu zatím ten problém s rychlostí aktualizace stránek. Stránky jako jsou 1, For you a And Next?, jsou hotové už skoro ten týden, a zatím je výsledkem nic. A tak  když se jako jazyk vybere čeština, při přepnutí se buď objeví anebo taky ne. Myslím, že už se rozbíhá diskuze o tom, jak systém stránek zmodernizovat, aby to bylo kvůli častým aktualizacím přehledné a snadno obsluhovatelné, když jsou stránky větší a větší.

S posíláním a přijímáním překladů nebyly problémy, na drobných úpravách, když byly potřeba, jsme se dohodli rychle. Jako důležitý text jsem vybral Hodnoty Mageii. Jedinou věcí, která se, jak uvidíte učesala, je použití slova komunita namísto společenství zvláště v první části textu, kde se píše Mageia je komunitní software. Proto jsem ji zařadil na konec, jak to teď na stránkách je, a nejprve uvádím první verzi překladu vytvořeného při současném porovnávání i se způsobem německého překladu. Celé jsem to nestudoval, ale řekl bych, že jinak tam nějaké rozdíly nejsou.

Druhou věcí, o které jsme vedli řeč je to, jestli mailing list překládat jako: poštovní seznam, poštovní konferenci, konferenci, seznam adres, nebo jako mailing list. Od každého trochu se svým způsobem uplatnilo. A teď onen významný dokument. Použití slova společenství chápu jako užití základního významu, který to slovo má, s dost vysokými ambicemi, co se týče vlivu na život, bez ohledu na to, co si kdo myslí, že se musí v užší oblasti informatiky používat. Tady to je, aby se mohlo přemýšlet i o tomto přístupu.

Základní hodnoty Mageii (původní podoba)

Mageia je společenský software

Jako společenství se na naše uživatele díváme jako na cenné bohatství. Vždy budeme udržovat spojení s naší uživatelskou základnou, protože je součástí společenství stejně tak jako šikovní tvůrci a organizátoři.

Chápeme, že lidé a společenství jsou naším nejcennějším aktivem.

Vždy budeme distribucí tohoto společenství, které považuje spolupůsobení společenství za důležité.

Budeme distribucí, která je přístupná pro všechny, která dbá na hlas každého jednoho člena společenství.

Za velmi důležité považujeme přátelství a budeme podporovat přátelskou spolupráci mezi lidmi.

Ceníme si zásadovosti, společenství a důvěry a budeme se vždy držet nejvyšších etických měřítek.

Na každý pád se budeme hodně radovat a práci na projektu si budeme vychutnávat :-) .

Budeme se snažit udržovat dobrou vůli jak v našem společenství tak šířeji ve společenství Open Source.

Budeme si pomáhat a podporovat se navzájem. V případě že něco nebude v pořádku, podnikneme nezbytné kroky, abychom našli řešení a toto použili.


Mageia je vysoce hodnotná technologie

Budeme náš svobodný software a náš operační systém plynule dále rozvíjet a zůstaneme prvotřídní volbou při výběru technologie pro práci s počítačem.

V Mageii budeme sledovat nejnovější směry v Open Source, stejnou měrou ale při našich vydáních udržíme i rozumnou rovnováhu mezi modernizací a spolehlivostí.

Budeme využívat ohlas uvnitř našeho společenství a budeme se snažit směřovat ke společnému vývoji.

Své uživatele budeme povzbuzovat a povedeme je k tomu, aby možnosti svých počítačů využívali tím nejlepším možným způsobem.

Na jedné straně budeme usilovat o co možná nejjednodušší používání systému, současně ale nabídneme i celistvý soubor novinek určených jak pro nováčky tak pro pokročilé uživatele.


Mageia jsou znalosti

Programy jsou důležitou součástí našeho každodenního života, při téměř každé výměně informací doma a se světem. Jsou postaveny na kódu pro počítače. Budeme se snažit rozumět jim a používat jejich možnosti a tím jejich vliv na náš denní život správně.

Budeme posilovat znalosti naší uživatelské základny, přičemž učiníme pokročilé technologie srozumitelnějšími.

Víme, že jsme lidé. Chyby a nedostatky se stávají a souvislosti se mění. Bereme to v úvahu jako součást našeho software, a rovněž v našem životě a v našem spění ke štěstí. Budeme se dále rozvíjet.

Věříme, že pochopení programu, který používáme v našem denním životě, je moc pěkná věc. Proto budeme lidem myšlenku svobodného software, naše společenství a náš operační systém vysvětlovat otevřeně.


Mageia je kvalita

Mageia bude založena na požadavcích na dobrou kvalitu a stabilitu.

Mageia se bude podřizovat standardům Open Source.

Mageia se vždy bude držet vysokých bezpečnostních/technologických standardů, aby byla data našich uživatelů ochráněna.


Mageia jsou otevřené vztahy

Budoucnost distribuce zajistíme pomocí spolupráce jejího společenství.

Budeme spolupracovat s dalšími distribucemi OSS a budeme dávat k dispozici kód našich hlavních vývojářů a vývojářů jádra.

Budeme pracovat ve spolupráci s jinými projekty s otevřeným zdrojovým kódem.

Uvítáme jako součást našeho společenství i každý komerční podnik.

Mageia bude vždy založena na programech s otevřeným zdrojovým kódem. Bude ale jako svým složkám otevřena i příspěvkům, které OSS nejsou, aby nabídla rozmanitým potřebám a očekáváním svých uživatelů alternativy.

Mageia vždy bude společně sdíleným, mezinárodním a organizovaným  podnikem, zastupujícím naše pluralistické společenství.


Základní hodnoty Mageii (jak je to nyní zveřejněno)

Mageia je komunitní software

Jako komunita se na naše uživatele díváme jako na cenné bohatství. Vždy budeme udržovat spojení s naší uživatelskou základnou, protože je součástí komunity stejně tak jako šikovní tvůrci a organizátoři.

Chápeme, že lidé a komunita jsou naším nejcennějším aktivem.

Vždy budeme komunitní distribucí, která považuje svou komunitu a její vliv za důležité.

Budeme distribucí, která je přístupná pro všechny, která dbá na hlas každého člena společenství.

Za velmi důležité považujeme přátelství a budeme podporovat přátelskou spolupráci mezi lidmi.

Ceníme si zásadovosti, společenství a důvěry a budeme se vždy držet nejvyšších etických měřítek.

Na každý pád se budeme hodně radovat a práci na projektu si budeme vychutnávat :-) .


A máte o čem přemýšlet. :-)

Nahoru

(Jako ve škole)
 

Top články z OpenOffice.cz

Příspěvky

Stránky Mageia v češtině
Peťoš 8. 06. 2011, 11:51:08
Odpovědět  Odkaz 
Pro českého uživatele bude mnohem zajímavější web http://mageia.cz
Pavel Fric Re:Stránky Mageia v češtině
Pavel Fric 8. 06. 2011, 12:25:19
Odpovědět  Odkaz 
To je jasné - jen jsem chtěl, abys na to mohl upozornit jako první. :-)

Šlo mi původně jen o ten text s hodnotami, ale když už jsem uvedl, s čím se dá porovnat první verze, dal jsem se i do vysvětlování, co a jak v současnosti je, a vytvořil tím delší úvod.
Pavel Fric A co dál?
Pavel Fric 11. 06. 2011, 18:01:52
Odpovědět  Odkaz 
Mezitím už přibyly překlady stránek "For you" a "And next?"
Stránky Mageia v češtině 19.6.2011
Zbyněk 19. 06. 2011, 21:53:24
Odpovědět  Odkaz 
Překlad na http://mageia.org/cs/1/ mi připadá jako napsaný nerodilým Čechem. Je kostrbatý, spíš mi připomíná doslovný překlad, nebylo by na škodu ho takzvaně "převyprávět", tj. vyjádřit myšlenku a nedbat na původní formu. V každém případě chválím dostupnost stránek v češtině!
Re:Stránky Mageia v češtině 19.6.2011
fri 20. 06. 2011, 08:05:50
Odpovědět  Odkaz 
Dík za odpověď. :-)

Dělal jsem to celkem rychle, "na první pokus", a často i bez slovníku, jenom pár slovíček jsem si potřeboval ověřit. Vycházel jsem často i ze srovnání s německým překladem, proto se nedá tvrdit, že by to byl doslovný překlad, který ale přece není na škodu.

A jde tu podle mě o přesnost a radši si moc nevymýšlet - jde o to co nejpřesněji sdělit, co tím chtěl autor vyjádřit. Někde bylo nutné věc vyjádřit, jak se říká, vlastními slovy, protože teprve pak by to vypadalo pěkně kostrbatě, kdyby se vycházelo, co tam bylo původně. :-)

Už se těším, jak budou vypadat stránky mageia.cz.
Re:Stránky Mageia v češtině 19.6.2011
fri 20. 06. 2011, 08:05:53
Odpovědět  Odkaz 
Dík za odpověď. :-)

Dělal jsem to celkem rychle, "na první pokus", a často i bez slovníku, jenom pár slovíček jsem si potřeboval ověřit. Vycházel jsem často i ze srovnání s německým překladem, proto se nedá tvrdit, že by to byl doslovný překlad, který ale přece není na škodu.

A jde tu podle mě o přesnost a radši si moc nevymýšlet - jde o to co nejpřesněji sdělit, co tím chtěl autor vyjádřit. Někde bylo nutné věc vyjádřit, jak se říká, vlastními slovy, protože teprve pak by to vypadalo pěkně kostrbatě, kdyby se vycházelo, co tam bylo původně. :-)

Už se těším, jak budou vypadat stránky mageia.cz.
Mageia - Mihája
fri 12. 12. 2012, 11:48:27
Odpovědět  Odkaz 
Přečetl jsem si v jedné poznámce na abclinuxu, že v některých krajích vyslovují název distribuce Mageia jako Mihája.
To zní taky zajímavě.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Pavel Fric

Pavel Fric

Uživatelé distribuce Mageia jsou označováni jako Mageians, což je s naší výslovností totéž co Májané. Někteří krajané jí říkají Mihája (nářeční výslovnost), potom by se uživatelům dalo přezdívat i: Mihájané.


  • Distribuce: Mageia; tip: když budete mageia vyslovovat mája, přečtete text rychleji (ma-he-ia, staženo na ma: ia - mája) - to s tím obrázkem hrnce s bublinkami nad ním, případně s medem v hrnci a včelami kolem; openSUSE, Kubuntu, Mandriva, Fedora
  • Grafické prostředí: KDE
  • Hodnocení autora: *

| blog