přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Matej Kvocera (KvoCo)

O mně

Odkud:Púchov, Slovensko

Působiště:programátor na volnej nohe, asistencia pri správe siete

Distro:Kubuntu

Datum registrace:28. April 2006

Poslední přihlášení: 5. December 2006

Články

Posledních pět článků, které jsem napsal RSS


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...