přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Anička Bernáthová (Anicka Bernathova)

O mně

Odkud:Praha

Datum registrace: 6. February 2023

Poslední přihlášení:26. June 2007

Blog: Aniččin weblog

Aniččin weblog

Články

Posledních pět článků, které jsem napsal RSS


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...