přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Otakar Haška (otula)

O mně

Odkud:Adamov

Grafické prostředí: KDE

Distro:Arch Linux

Datum registrace: 2. February 2023

Poslední přihlášení:17. September 2014

Komentáře

Posledních pět příspěvků v diskuzi, které jsem napsal:


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...