přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Michal Hrušecký

O mně

Odkud:Praha

Působiště:SUSE Linux s.r.o.

Grafické prostředí: PekWM

Distro:openSUSE, Gentoo, Android

Datum registrace: 2. June 2009

Poslední přihlášení:17. October 2015

Články

Posledních pět článků, které jsem napsal RSS

Komentáře

Posledních pět příspěvků v diskuzi, které jsem napsal:


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...