přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí

Control

Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí

jabberbulb.jpg

S rozmachem Internetu vzniká řada nových způsobů komunikace a s tím spojené poskytované komunikační služby. Stejně, jako můžeme členit software na svobodný (otevřený) a proprietární (uzavřený), lze takto členit i internetové komunikační služby. Podobně jako u softwaru, uživatelé příliš nezajímá, je-li služba svobodná či proprietární. Uživatele zajímá většinou výhradně cena či popularita. V některých oblastech díky tomu začínají dominovat proprietární služby a vytváří celou řadu reálných či potenciálních problémů. Ale co je vlastně proprietární komunikační služba?


reklama

Proprietární komunikační služba je taková služba, nad kterou má jeden určitý subjekt plnou moc, tedy kontroluje jak přístup klientů ke službě, tak její provoz. Příklady těchto služeb asi velmi dobře znáte a někteří z vás je pravděpodobně i používají. Jsou to služby jako ICQ, AIM, MSN, Gadu-Gadu, Yahoo Messenger (IM služby) či Skype (VoIP služby).

Nevýhody proprietárních komunikačních služeb

Jste-li uživatelem proprietární komunikační služby, platí pro vás obvykle mnohé (ne-li vše) z následujícího:

 1. Musíte obvykle použít specifický proprietární software a ještě souhlasit se specifickými (a mnohdy absurdně restriktivními) podmínkami, abyste mohli komunikovat.

 2. Nemáte možnost výběru poskytovatele a nemáte kam odejít, pokud přestanete být spokojeni (jít jinam, znamená ztratit kontakt se svými přáteli) - viz vendor lock-in.

 3. Váš poskytovatel má plnou kontrolu nad vaší komunikací - může vás šmírovat, odpojit, smazat vám účet (a to vše obvykle bez náhrady a třeba i bez důvodu, neboť s takovými podmínkami jste při zřizování přístupu ke službě souhlasili) a v některých případech má dokonce možnost užít libovolným způsobem to, co posíláte přes jeho síť - třeba váš soukromý rozhovor publikovat. (Podívejte se třeba na Acceptable use policy, která je součástí licence k ICQ, kde se mj. píše (cituji): „You agree that by posting any material or information anywhere on the ICQ Services and Information you surrender your copyright and any other proprietary right in the posted material or information. You further agree that ICQ LLC. is entitled to use at its own discretion any of the posted material or information in any manner it deems fit, including, but not limited to, publishing the material or distributing it.“)

 4. Single point of failure - všichni klienti závisí na jednom poskytovateli - jedno otočení přepínače, porucha, živelná pohroma, bankrot, soudní nařízení či rozhodnutí managementu, a celá síť jde do věčných lovišť, nikdo už s nikým nekomunikuje.

 5. Neprůhlednost služby - nemáte šanci zjistit, co přesně váš poskytovatel na své straně provádí. (Přirozeně, toto se týká i poskytovatelů svobodných komunikačních služeb, ovšem tam máte obvykle šanci si buď vybrat takový server, kde třeba jeho správce znáte nebo mu důvěřujete, nebo si postavit server vlastní, kde pak máte plnou kontrolu nad službou ve svých rukách. U proprietárních služeb musíte věřit jednomu konkrétnímu poskytovateli.)

 6. Neprůhlednost softwaru - je-li součástí služby proprietární klientský software, nemáte obvykle možnost zjistit, co přesně daný program provádí; jeho funkcionalita může zahrnovat i sběr informací z vašeho počítače či zadní vrátka (tj. může se jednat o spyware či jiný typ malwaru).

 7. Je obvykle velmi snadné šmírovat plošně všechny uživatele dané sítě nebo zaznamenávat jejich komunikaci (všechno je pěkně na jednom místě u jednoho poskytovatele), což může být někde i nařízeno zákonem či státním orgánem (v ČR je něco podobného plošně v platnosti).

 8. Máte minimum možností vylepšit či rozšířit danou službu (to samozřejmě platí, jak na vás osobně, tak na subjekty, které třeba na rozdíl od vás schopnosti, čas a chuť něco takového udělat mají) - nemůžete vytvořit svůj vlastní server, pomoci vylepšit či rozšířit danou technologii; dokonce i pouhé vytvoření či užívání vlastního klienta může být nemožné (proprietární protokol) či zakázané (licenční podmínky) .

 9. Ke všemu zde uvedenému svým způsobem tlačíte i ty, se kterými komunikujete (jste součástí síťového efektu).

Jak vypadá svobodná komunikační služba

Podívejte se třeba na e-mail - můžete si vybrat „poskytovatele“, můžete si i postavit vlastní poštovní server a stále komunikovat s kým chcete (neuvažujme v této věci o technických problémech způsobených různými antispamovými řešeními). Je jedno, že vy používáte jednoho poskytovatele a kolega jiného, stále spolu můžete komunikovat.

Můžete si zvolit poštovního klienta dle libosti, používat webové rozhraní či si postavit klienta vlastního, pokud máte chuť a čas. Poskytovatele si můžete vybrat, nebo se jím i stát, takže nejste nuceni souhlasit s nějakými absurdně restriktivními licenčními podmínkami. Pokud se vám poskytovatel znelíbí, můžete přejít k jinému a pokud jste vlastníkem příslušné domény (místo domény poskytovatele používáte vlastní doménu, tj. místo nekdo@seznam_cz používáte třeba jan@novak_cz), nemusíte při změně poskytovatele obesílat kolegy s informací o změně e-mailové adresy.

Poštovní služby můžete dle libosti rozšiřovat či je roubovat na jiné služby (např. propojení Jabberu a poštovních služeb). Dobročinnosti se meze nekladou.

Následky rozšíření proprietárních komunikačních služeb

Mezi následky rozšíření proprietárních komunikačních služeb patří:

 • monopolizace - vytvoření „monopolů“ a absence „přímé“ konkurence

 • izolace (uzavřenost) komunikačních služeb

 • vendor lock-in

Monopolizace

Svobodné komunikační služby vytváří zdravé konkurenční prostředí - poskytovatelů je více a ti si navzájem konkurují. Uživatelé mají na výběr a v případě, že se jim nějaký poskytovatel znelíbí, mohou jít jinam, nebo se stát poskytovatelem vlastní služby.

Proprietární komunikační služby jsou de facto monopoly, které se konkurenci dokáží poměrně efektivně bránit. Konkurence sice je - existují substituty, tj. jiné komunikační služby, ale závislost uživatelů na příslušné službě účinky této konkurence do značné míry neutralizuje.

Jak je závislost uživatelů na příslušné službě vytvářena? Velmi prostě - izolací (viz dále), centralizací služby a praktickým znemožněním komunikace s jinou sítí (licenčně, uzavřeností protokolu, apod.).

Izolace

Existuje řada sítí nabízející podobné služby, ale žádný (alespoň ne oficiální) most mezi nimi, takže uživatel jedné služby nemůže komunikovat s uživatelem jiné služby, byť je ta služba funkčně naprosto shodná (nebo dost podobná na to, aby „most“ mezi nimi šel vytvořit). Výjimky možná existují, ale to jsou pouze výjimky potvrzující pravidlo. Toto je izolace služby.

Vendor lock-in

Pokud uživatelům služba nevyhovuje, nemají příliš na výběr, chtějí-li zůstat se svými známými v kontaktu. To je v podstatě situace popisovaná jako vendor lock-in, o což se proprietární komunikační služby obvykle pokouší - činit vás na sobě závislými, abyste nepřešli jinam, i když vám služba přestane vyhovovat. To je důvodem, proč výše zmíněné mosty s jinými podobnými službami (a zejména pak s těmi svobodnými) nejsou stavěny.

Podívejme se třeba na mobilní sítě. (Toto je pouze ilustrační případ. Mobilní komunikace není v žádném případě příkladem svobodné komunikační služby - a už vůbec ne internetové komunikační služby, kterými se tato esej zabývá.) Mám-li mobil a jsem u jednoho operátora, nemám problém kontaktovat člověka, který je klientem jiného operátora. Představte si, jaké by to asi bylo, kdyby mobilní operátoři byli podobně uzavření a izolovaní, jak je to běžné v oblasti proprietárních internetových komunikačních služeb. Kontaktovat kolegu, který používá jiného operátora, byste nemohli, protože váš operátor by s jeho operátorem nekomunikoval.

Dalším problémem je, že ani existující mosty, pokud nějaké jsou, nejsou nutně řešením celého problému. Když si projdete seznam nevýhod výše, zjistíte, že mnohé z uvedeného bude stále platit i na proprietární službu, která bude propojena komunikačním mostem s jinou. Dokud bude služba pod kontrolou jediného subjektu, nebude její budoucnost nikdy jistá - dnes most je, zítra už být nemusí.

Alternativy a bariéry vstupu

Prakticky ke všem proprietárním komunikačním službám existují svobodné alternativy. V případě IM je to XMPP/Jabber, v případě Skypu je to řada dalších VoIP poskytovatelů. Jejich rozšíření je ovšem místy problematické, zejména pak tam, kde daná služba získala na trhu majoritu (Skype obecně, ICQ v ČR, Gadu-Gadu v Polsku, apod.).

V čem je problém? Problém je v bariérách vstupu, které vytváří uzavřenost proprietárních komunikačních služeb. Lidé jsou závislí na poskytovateli jedné služby a přechod jinam pro ně znamená obykle příliš velké náklady - ztráta komunikačního kanálu (nebo i kontaktu) s přáteli, blízkými, známými, apod.

Nesmíme zapomenout ani na mnohdy zásadní problém, a sice na nedokonalou informovanost spotřebitele. Jinými slovy, kdo si čte licence a hlouběji uvažuje o službě, kterou hodlá využívat?

Řešení problémů s proprietárními komunikačními službami

Ideálním řešením problémů s proprietárními komunikačními službami by bylo nepoužívat je a začít používat pouze svobodné komunikační služby. Bohužel většina lidí v současné době používá právě ty proprietární a vzhledem k izolaci služeb a vendor lock-in je značně obtížné (ne však nemožné) přejít na ty svobodné.

Pokud nechcete opustit proprietární komunikační službu, můžete zvážit alespoň několik „polovičatých“ řešení:

 • nespoléhejte se v rámci kontaktu s přáteli a rodinou na jediný komunikační kanál, vždy mějte po ruce nějakou alternativu;

 • dejte ostatním možnost komunikovat s vámi svobodně – začněte používat svobodné komunikační služby a dejte svým známým vědět, že je používáte;

 • zdůrazněte všem svým novým kontaktům, že preferujete svobodné komunikační služby;

 • vysvětlete lidem, proč preferujete svobodné komunikační služby;

 • stimulujte svoje známé, aby preferovali svobodné komunikační služby při komunikaci s vámi (nejlépe jemně a pomocí bonusů - aneb Na Jabberu jsem skoro pořád, ICQ si zapínám jen někdy, jestli vůbec).

Naopak varuji před tím, čeho se dopouští někteří nadšenci, tj. nucení druhých k přechodu na svobodné služby. Lidé jsou neradi nuceni, a to i kdyby to bylo pro jejich dobro.

Vrchol toho, co můžete udělat, je proprietární komunikační služby opustit a vysvětlit proč. Přirozeně byste měli dát svým známým kromě kontaktu na příslušnou svobodnou službu i nějaký alternativní kontakt na sebe, třeba e-mail (ten je také svobodný a používá ho drtivá většina lidí).

Nelze předpokládat, že jeden člověk bude schopen přesvědčit všechny své známé, aby přešli na svobodné komunikační služby. Ale stejně tak máte jistotu, že se nic nezmění, pokud zůstanete u proprietárních služeb i přesto, že vůči nim máte výhrady, a neuděláte pro změnu vůbec nic.

Závěr

Já vidím proprietární komunikační služby jako služby omezující svobodu (a mnohdy i soukromí) svých uživatelů a z tohoto důvodu je nepoužívám. Ano, kdysi jsem užíval ICQ, ale tuto službu jsem opustil již před lety ve prospěch Jabberu a ostatním proprietárním službám (Skype, apod.) se vyhýbám.

Z výše uvedených nevýhod považuji pro sebe za nejzávažnější tu poslední. Nechci být součástí jakékoliv síly nebo tlaku, které vedou lidi k používání proprietárních komunikačních služeb.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Lukáš Pospíšil 23. 06. 2010, 07:02:24
Odpovědět  Odkaz 
Dost mě pobavil pod tímto článkem odkaz na facebook
Vlastimil Ott Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Vlastimil Ott 23. 06. 2010, 11:45:36
Odpovědět  Odkaz 
Proč?
Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Marvi 24. 06. 2010, 00:01:33
Odpovědět  Odkaz 
Vám se zdá, že proprietální sociální síť je menší zlo než komunikační?
Já mám pocit, že naopak. Zvláště po té, co jsem smazal účet na facebooku a maily mi chodí dál...

OT: zdá se mi že nás uživatele těžce podceňujete, dostane se vaše captcha už konečně alespoň k malé násobilce? :))
Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Heron 13. 07. 2010, 14:58:34
Odpovědět  Odkaz 
Souhlas.
Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
daník 23. 06. 2010, 08:09:50
Odpovědět  Odkaz 
Ach jo ... ten intelektuální pocit svobody je fakt in :-)
A přitom v běžném životě používáme tolik "nesvobodného" a navíc jste prakticky všude "nesvobodně" monitorováni a přece žijem ....
Stále nechápu proč nějaká firma když něco vymyslí MUSÍ svůj produkt otevřít a spřístupnit každému.
Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Michal Dočekal 23. 06. 2010, 14:53:49
Odpovědět  Odkaz 
"Stále nechápu proč nějaká firma když něco vymyslí MUSÍ svůj produkt otevřít a spřístupnit každému."

A to v článku zaznělo? Já jsem si skoro jistý, že jsem tam nic takového nenapsal.
Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
kamsal 23. 06. 2010, 16:18:15
Odpovědět  Odkaz 
Pokud ti nepomohl k pochopení tenhle článek, tak to je pak těžko.
Ach jo ...
klon 30. 06. 2010, 13:44:26
Odpovědět  Odkaz 
To že podle tebe >> ten intelektuální pocit svobody je fakt in
Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Deafboy 23. 06. 2010, 08:25:43
Odpovědět  Odkaz 
Som fanusikom otvorenych komunikacnych technologii, no poradte mi niekto pouzitelnu alternativu skypu. Je nemozne Donutit normalneho cloveka pouzit SIP account lubovolneho poskytovatela, pretoze najdenie vyhovujuceho klienta je nemozne a narocnost nastavenia svojho uctu v klientovi je nepredstavitelna. Navyse v kazdom klientovi su input polia na udaje oznacene uplne inac. Na kazdej sieti sa taky klient sprava inac, niektore specificke spojenia nemozu byt realizovane (volanie zez vzdialeneho SIP providera po lokalnej sieti bez STUN servra). Je v tom proste bordel a potrebuje to unifikaciu pod jednu komercnu hlavicku (nemyslim cela siet, myslim jedneho dominantneho providera ktory by to zjednodusil a spopularizoval), jedneho poriadneho klienta a technologiu ktora by umoznovala v klientovi autodetekciu vsetkych nastaveni okrem loginu a servra.

Zo skypom mam uplne opacne skusenosti. Isel mi vzdy a vsade bez problemov.
Vojtěch Trefný Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Vojtěch Trefný 23. 06. 2010, 08:49:21
Odpovědět  Odkaz 
Pěkný článek (už se "těším" na ten flame co tu jistě vznikne).
Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Miroslav Klíma 23. 06. 2010, 08:52:50
Odpovědět  Odkaz 
Bod3: To znamená, že když třeba někomu pošlu po ICQ fotku svého dítěte, a uvidím je za týden na billboardech, že nemám šanci s tím něco udělat, páč jsem se k tomu zavázal EULOu? Naštěstí už ICQ prakticky nepoužívám, ale tohle jsem netušil...
Miroslav Hrončok Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Miro Hrončok 23. 06. 2010, 14:52:23
Odpovědět  Odkaz 
Ano, přesně to to znamená.
Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Mr.Slider 23. 06. 2010, 15:34:57
Odpovědět  Odkaz 
Poradíte mi někdo, co použít místo Skypu? Uvažoval jsem o GTalku, který jede na otevřeném protokolu, ale ten nemá klienta pro Linux, nebo jsem aspoň nenašel přijatelný. Navíc příliš nemám rád Google, takže bych upřednostnil něco jiného. Poradíte něco?
Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
kamsal 23. 06. 2010, 16:57:03
Odpovědět  Odkaz 
Z vlastní zkušenosti vím, že co se týče VoIP nebo hlasové komunikace, je všechno tak na půl cesty. Ač se to tu možná nebude líbit, tak neexistuje bohužel zatím nic natolik stabilního a univerzálního, co by nahradilo Skype. Dříve jsem byl zarytý odpůrce Skype, ale ten má dvě ohromné devizy oproti jiným: Prostě funguje a funguje napříč všemi známými systémy (windows, linux, mac os, win mobile, symbian). Navíc Skype má svého klienta do všech těchto systémů, byť uzavřeného.
Můj názor je, že pro IM určitě používat otevřený protokol. Ale co se týče hlasu, tak zatím není solidní a spolehlivá alternativa za Skype, bohužel je v tom zatím bordel.
Ivan Bíbr Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
bibri 24. 06. 2010, 14:55:45
Odpovědět  Odkaz 
Spolehlivé je volaní s jabber účtem pře Pidgin a Empathy - vyzkoušeno.

Bohužel je to k ničemu, protože "všichni mají Skype".
Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
kamsal 25. 06. 2010, 00:46:17
Odpovědět  Odkaz 
Zkuste si zavolat z Empathy na Gtalk, z Pidginu na Fring nebo Pidgin/win x Pidgin/linux. Jen zkoušejte dál. :-)
Ivan Bíbr Re:Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
bibri 26. 06. 2010, 21:08:50
Odpovědět  Odkaz 
Zkoušeli jsme Empathy-Empathy, Pidgin-Pidgin a Pidgin-Empathy a no problem, všechno jelo hned. Kolega má google účet, který v těch komunikátorech používá, vše v klidu.

Win stanice se v mém okolí nevyskytují, takže touto variantou nemohu sloužit.
Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Andrej Pavelka 25. 06. 2010, 15:38:15
Odpovědět  Odkaz 
Ak viem dobre, tak Skype uvoľnil časť kódu svojho klienta.
Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Michal Dočekal 1. 07. 2010, 11:40:26
Odpovědět  Odkaz 
Pokud je mi známo, a mohu se samozřejmě mýlit, neboť tuto situaci podrobně nesleduji, jediné, co bylo otevřeno, je API klienta. Tzn., pokud se nemýlím, je stále nutné provozovat uzavřeného, proprietárního klienta, plus souhlasit se smlouvou, jen je možné komunikaci uskutečňovat i jinak než prostřednictvím rozhraní Skype klienta. Samozřejmě se rád nechám vyvést z omylu, pokud je to jinak.
Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
daník 23. 06. 2010, 19:06:14
Odpovědět  Odkaz 
Mohu se zeptat "anglicky lépe vybavených" jetsli i nazhraničních webech se stále řeší šmírování , kontrolování , skenování a jiná činnost ?

Není tohle jen a jen plod doby minulé ?
Když si představim že v NL nikdo neřeší třeba záclony a nikomu nevadí že mu "může" každej čumět do talíře tak tady začínám bejt alergickej na tu panickou hrůzu některých uživatelů ...
Vlastimil Ott Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Vlastimil Ott 23. 06. 2010, 20:13:16
Odpovědět  Odkaz 
Problém nezmizí tím, že strčíme hlavu do písku. Když vám to jako problém nepřijde, nebo si myslíte, že nehrozí žádná nebezpečí, pak je to taky platný názor v diskuzi, ale na realitě (=problémy existují) nic nemění. Nechci vám říkat "tak to nečtěte"; naše články jsou prostorem k diskuzi a dokud tu diskuze bude, pak je to v pořádku. I když s tím nesouhlasíte, články tu budou a mluvit se pod nimi taky bude... záleží, jak moc svými názory přispějete vy.

A ano, na zahraničních webech se to samozřejmě řeší.

http://domaci.ihned.cz/c1-44428480-ruske-tajne-sluzby-se-v-cesku-snazi-pronikat-mezi-politiky-i-vedce

Bezpečnostní informační služba (BIS) varovala před tím, že ruské tajné služby v Česku zvyšují svoji aktivitu hlavně v ekonomice, včetně energetiky, a ve vědě. BIS to uvedla na svých stránkách ve výroční zprávě za rok 2009. Aktivity ruských špionů v ní čeští zpravodajci označili jako intenzivní, vůči zájmům ČR často protichůdné a někdy až nepřátelské.

http://digiweb.ihned.cz/c1-44436250-sbirani-dat-googlu-z-wi-fi-kritizuje-take-britanie-uz-zahajila-vysetrovani

Velká Británie je další zemí, která začala vyšetřovat, zda americký internetový podnik Google neporušil zákon o telekomunikacích a práva na ochranu soukromí, když při pořizování záběrů ulic v rámci programu Street View sbíral soukromé údaje z nezabezpečených bezdrátových sítí. Uvedla to londýnská policie.
Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
daník 23. 06. 2010, 22:11:16
Odpovědět  Odkaz 
Tak mi teda řekněte jak řešíte své peníze , předpokládám že máte účet v bance > čili banka pěkně ví o vás a vašich účtech a vydáních vše.
Chodíte nakupovat(všude kamery), chodíte po městě(ve velkých městech každá skoro křižovatka je pod kamerama), jezdíte autem, vlastníte OP, máte zdravotní pojišťovnu, vlastníte mobilní telefon a i voláte, to vše o VÁS nechává stopu ....
V těchto případech si jste JISTÝ že nikdo vás nešmíruje ???

Není tohle všechno paranoia ? Dělám něco špatného abych se bál ?
Mám taky rád své soukromí ale je mi jasné že absolutní svoboda a ani soukromí NEEXISTUJE. A spíše mám pocit že tohle všechno spíše Linuxu škodí než by mu prospívalo.
No a ty Ruské tajné služby mě fakt pobavili ... jasně sedí u kompu a sledují naši debatu a dělají si poznámky a možná zítra jednoho z nás kontaktují ...
Tož chlapi nesledujte šestákové komixy ...
Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Nemo7 23. 06. 2010, 23:24:22
Odpovědět  Odkaz 
Samozřejmě, člověk jako vy nebo já nikoho nezajímá. Docela mě ovšem děsí, co všechno dnes jde, pokud by náhodou stát nebo tajnou službu člověk jako vy nebo já zajímat začal. Co píšete se totiž dá perfektně využít a zneužít. Nemusíme tedy ještě dobrovolně dávat informace nějakým soukromým společnostem, úplně stačí co jste popsal. :-)
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Vlastimil Ott 23. 06. 2010, 23:29:36
Odpovědět  Odkaz 
No ale to pak každý mluvíme o něčem jiném a hádat se nemusíme. Vy přijímáte statuq quo, jiní lidé ho ale přijmout odmítají. To jsou různé pohledy a nemá smysl se přít.
S těmi službami je to jen kontext a určitě nehraje roli, že ICQ má ruského majitele. Jde o princip. Já si naopak myslím, že sledování sociálních sítí je velmi pohodlná metoda, jak zjistit spoustu informací. Viz Google alerts, trending topics na Twitteru nebo stále běžící Skype...
Není problém je zjistit, náročnější je najít ty důležité informace. Takže ano, veškerá komunikace může být sledována a část asi i je. Určitě ne ta naše a pravděpodobně dá hodně práce najít relevantní informace. Ale dělá se to, jde to a existují skupiny, které na tom mají zájem, byť třeba obchodní.
To je důvod, proč se o to mnozí lidé zajímají a chtějí mít přehled či částečnou kontrolu, a jiní to slepě přijímají jako mantinely svého života... Někdo se smíří, jiný ne. Každého věc.
Re:Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
daník 24. 06. 2010, 07:06:47
Odpovědět  Odkaz 
Rozhodně jsem nechtěl vyvolávat flame či jiné rozbroje či jiným způsobem rejpat do vosího hnízda.
Jen jsem chtěl aby ten "strach" měl taky drobet mantinely a byl reálnej. Spíše mi to ale žel připomíná paranoiu. Na jedné straně o sobě napíšem či řeknem či zveřejníme tolik a na druhé straně panický strach z "neznámého" či neověřeného.
To že vládní či nevládní organizace filtrují komunikaci jak telefoní tak internetovou je celkem jasné a myslím že jejich možnosti možná dokonce překračují naši představivost. Cílové skupiny ale budou rozhodně někdo jinej než my tady šedé myšky.
Takže buď soukromý ostrov bez jakékoliv komunikace (ale ty hnusné satelity nás stejně vidí) a nebo se stejně musíme podvolit pod jistou sledovanost. Shodnem se že více či menší. Rozhodně by ale bylo fér napsat že když se odhlásím z ICQ tak to ještě neznamená že jsem na netu 100% anonymní a konečně pánem nade vším .
Vadí mi právě u podoných článků oběktivita na obě strany a jak vystihl jeden nahoře "našli jsme si nepřítele a proti němu bojujem" . Ale je to opravdu tak ???
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Vlastimil Ott 24. 06. 2010, 10:02:46
Odpovědět  Odkaz 
Proč si myslíte, že je to flame nebo rýpete do vosího hnízda? Vždyť přece normálně diskutujeme...

Používáte pojem "strach" - tak já to nevidím. Jak jste psal výše - mám účet, telefonuju, točí mě kamery v ulicích. O tom všem vím. Chovám se tak, abych na těch záběrech byl "neviditelný" - nezajímavý. Nedávno jsem ale dostal absurdní pokutu za parkování u domu, kde bydlím, protože se rozhodli čistit ulice. Autem jsem týden nevyjel a o značce Zákaz stání, kterou mezitím přistavili, jsem nevěděl. Použili proti mně úspěšně videozáznam - natočili ho v okamžiku, kdy značku instalovali a dokázali mi tak, že splnili zákon a já jsem ho přestoupil. (Na vysvětlenou - musí značku instalovat sedm dní před čištěním, já jsem přijel sedmý den v noci, tj. těsně poté, co ji tam dali, přesto jsem ji neviděl.)

To mi bylo velmi nepříjemné, protože jsem nevěděl, že si technické služby (nebo přímo městská policie?) natočí auta a pak to používají jako důkaz. To mi tedy rozhodně vadí, ale zřejmě se tomu nevyhnu jinak než tak, že prostě musím dávat víc pozor. Ale rozhodně nepociťuji něco jako strach.

Já to chápu jako udržování svého volného životního prostoru - nikdo nemá právo mi ho zmenšovat jen kvůli svému prospěchu. Ať už je to stát nebo kdokoliv jiný. A přece nebudu dobrovolně používat* služby, u kterých nevím, co dělají a jak mohou ta data zneužít.

Ostatně psal jsem o tom třeba tady:
http://www.e-ott.info/2008/09/04/spokojenejsi-web-pokud-google-da

A ještě na čtení:
http://www.novinky.cz/domaci/204204-brnensti-rozpoznavaci-hlasu-najdou-zlocince-ve-statisicich-hovoru.html

* Bohužel to neplatí zcela, protože mnoho těch služeb nemá jiné varianty nebo jsou příliš komfortní, než abych je ignoroval. Jejich rizik jsem si ale vědom a používám je s tímto vědomím.
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Heron 13. 07. 2010, 15:16:51
Odpovědět  Odkaz 
"Chovám se tak, abych na těch záběrech byl "neviditelný" - nezajímavý."

Jako to bylo v 1984? Před kamerou nasadit neutrální spokojenou tvář?
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Vlastimil Ott 14. 07. 2010, 12:39:26
Odpovědět  Odkaz 
Nežijeme v totalitě, takže se nemusím přetvařovat, abych skryl strach. Pouze se chovám tak, abych nikoho nezajímal.

V úrovni našeho třetího patra, asi 60 metrů vzdálená, je kamera městské policie v kouli (=zabírá velký prostor a je nenápadná). Kámoš u ní ve velíně občas pracuje a mezi řečí mi sdělil, že mě občas vidí. Neřekl "sleduje". Ale vidí. Zná mě, pozná mě. I přesto chci působit tak, aby si mě nevšiml ani on. Nicméně vím, že tam to oko je a že nám vidí do bytu.
Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Heron 13. 07. 2010, 15:10:06
Odpovědět  Odkaz 
"Není tohle všechno paranoia ? Dělám něco špatného abych se bál ? "

Prosím Vás, tuhle argumentaci nepoužívejte. Vytváří se tak zcela mylný dojem, že pokud někdo je proti kamerám (sledování, cenzuře , čemukoliv.) tak má zlý úmysl. Není tomu tak, existuje něco jako soukromí (při zcela běžné činnosti nechcete, aby vás někdo viděl) -- a (imho) kamery to soukromí porušují nikoliv tím, že sledují veřejný prostor (to může i bába z okna), ale tím, že jej sledují neustále, pořizují se záznamy a lze propojit záznamy z mnoha kamer a sledovat pohyb mnoha osob v čase. Toto jako člověk na ulici prostě nedokážete.
Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Andrej Pavelka 25. 06. 2010, 15:58:27
Odpovědět  Odkaz 
To stále ma niekto s Googlom niekto nejaký problém. A pritom je to hádam tá najvzorovejšia spoločnosť dnešnej doby (To je len môj osobný názor nadobudnutý na základe informácií, ktoré o Googli mám, keby ma chcel niekto náhodou chytať za slovíčka.). Keď som celú dočítal knižku Google Story, dosť som toho pochopil.
Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
ondrej 6. 07. 2010, 09:36:41
Odpovědět  Odkaz 
ano mam problem s googlom a poriadny. Google a najvzorovejsia spolocnost dnesnej doby?? Ani nahodou. Je to tvoj nazor ale realita tak ruzova urcite nieje. O par rokov uvidis aka firma je vlastne google.
A ta kniha je stara 5 rokov. Od vtedy sa toho dost zmenilo. V kazdych novinach, casopise pisu pravdu? Nie, papier znesie vsetko. Citaj, studuj ale nezabudni si nadobudnute informacie konfrontovat s druhymi. Bez toho tvoje pochopenie danych informacii moze byt nespravne.
Re:Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Heron 13. 07. 2010, 15:31:53
Odpovědět  Odkaz 
Problém s Googlem je následující: Ví o vás vše a snaží se vědět ještě víc.

Začalo to vyhledáváním. Přidal se k tom gmail. V tu chvíli věděl co vyhledáváte a znal vaši poštu. K tomu reklamy. Pokud přijdete na stránku s adwords tak vás "má". K tomu dokumenty. Ty jsou sdílené, takže i zná relace mezi lidmi (relace: tito dva se znají). Ty zná i třeba z emailů a gtalku. Z Readeru ví, co čtete. Teď ješte googlí prohlížeč, takže pokud jste se pohybujete na stránkách, kde není adword, a google analytics*, tak už ví (z chrome) kam chodíte. Teď android, víte o tom jak funguje geolokace podle wifi a gsm? Přístroj odešle nalezené sítě na google, takže google už dokonce ví, kde se pohybujete. A to jsem určitě na něco zapomněl.

Je vám to málo? Vše výše popsané není paranoia. To lze naprosto jednoduše technicky dělat a google k tomu má všechny možnosti (data a výpočetní výkon). Ta data má už z principu (provozuje ty služby) a teď stačí jen jeden šikovný dotaz do DB s logy. Opravdu věříte, že to nikdy neudělá?

Jen pro přesnost, já nehaním ty vyjmenované služby. Jen se mi nelíbí, že to má pod palcem jeden centrální subjekt.

*) Technicky naprosto zbytečný, statistiky o větší vypovídací hodnotě lze udělat z logů webových serverů. Mě třeba v google analytics nenajdete, protože to JS záměrně blokuju. V logu serveru budu vždy.
Re:Re:Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
100% Lenin 7. 07. 2010, 21:07:15
Odpovědět  Odkaz 
Abych pravdu řekl, těm špionum se můžeme řehtat.
Co už není k smíchu je fakt, že vrtěti psem jde té naší bandě dobře. Proč?
No, jsem v Ruku už pěkných pár let a to co tady vidím za individua z elitních kruhů pánů CZ politiků. To by jeden koukal jak na drát.
Podivné je, že jsou to zrovna tací, kteří patří do těch správných kruhů co vrtěj ruským psem. Co strašej Rsukou kartou.
Není to divné? Káží vodu a sami pijí víno!
A vo vo vo tom to je. Tak nás nestrašte opakováním omletých písní a nestaňte se krutisabaščikom :D.

Příjemný den přeji.
Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí
Jose 29. 06. 2010, 14:50:29
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím, ještě pár postřehů k opodstatněnosti strachu a užitečnosti téhle diskuse. Před delší dobou (cca rok, možná víc) jsem zaznamenal v médiích podezření jednoho zastupitele na Praze 5, že mu je sledována emailová komunikace na pracovním (komunálním) laptopu. Nepostřehl jsem, jestli se to podařilo prokázat ani další vývoj, ale od pana Jančíka by mne něco takového příliš nepřekvapilo. Když se podíváme na státní úroveň - BISce zadává úkoly předseda vlády. Nejsem expert na tajné služby, takže to berte s rezervou, ale chci věřit tomu, že existuje mechanismus, který mu zabrání, aby si nechal sbírat kompromitující informace na své politické protivníky. Chci říct, že se zajímavý můžete stát už třeba v momentu, kdy začnete upozorňovat na nesrovnalosti a porušení zákonů u developerském projetku na sousedním pozemku, které radnice nijak neřeší. A určitě je dobře na tohle poukazovat, protože v současnosti platí zákon, který umožňuje policii vyžádat si výpis (nikoliv obsah) elektronické komunikace kvůli jakémukoliv trestnému činu (např. kvůli krádeži kola si policie může nechat vyjet vaše hovory). Zákon byl přijat kvůli směrnici EU o boji proti terorismu a v ČR se výpisy konaly u 35% trestných činů za loňský rok. Takže bohulibý boj proti terorismu nyní vydává spoustu údajů policii a jak ta s nima zachází, ukázala nedávná debata na vládě, kdy vyšlo najevo, že záběry z kamer si policie vyžádá, ale co se s nimi pak děje, je naprosto nezachytitelné. Poslanec Benda spolu s dalšími letos vznesl proti tomuto zákonu stížnost k Ústavnímu soudu, takže politici nejsou úplně netknutí, ale diskuse je určitě potřeba a určitě bude zajímavé, jak se k enormnímu sběru osobních údajů ÚS postaví.

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Michal Dočekal

GNU/Linuxový nadšenec a zastánce svobodného softwaru. Jeho pracovní náplň zahrnuje správu několika linuxových serverů. Snaží se být aktivním členem linuxové komunity, dlouhodobě vytváří dokumentaci pro začínající uživatele Linuxu.


 • Distribuce: Arch Linux
 • Grafické prostředí: Awesome

| blog