zpět na fotografii

Ubuntu 10.10 » ...má oproti Bitstream Vera při částečném vyhlazování problémy
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
200x53
detail
262x69
full
262x69
original
262x69
popup
262x69
hp_img
483x250
...má oproti Bitstream Vera při částečném vyhlazování problémy