zpět na fotografii

Ubuntu Free Office 01 » Srovnání zatížení CPU při přehrávání HD videa u testovaného počítače a počítače Core i3
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
200x103
detail
446x231
hp_img
483x250
popup
500x259
full
580x300
original
580x300
Srovnání zatížení CPU při přehrávání HD videa u testovaného počítače a počítače Core i3