zpět na fotografii

VNC » Súbor .vnc/xstartup v domovskom účte (PC2 v okne) bol zmenený pre podporu KDE tak, ako vidieť (počítač PC1, kde beží vncviewer).
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
200x150
detail
446x335
hp_img
483x250
popup
500x375
full
800x600
original
1280x960
Súbor .vnc/xstartup v domovskom účte (PC2 v okne) bol zmenený pre podporu KDE tak, ako vidieť (počítač PC1, kde beží vncviewer).