zpět na fotografii

Uzbl » Test Sun spider měří výkon při zpracování JavaScriptu. Hodnota na ose y udává dobu celého testu v sekundách.
Zvolte si formát tiny
45x45
small
95x95
thumbnail
200x175
detail
412x360
full
412x360
original
412x360
popup
412x360
hp_img
483x250
Test Sun spider měří výkon při zpracování JavaScriptu. Hodnota na ose y udává dobu celého testu v sekundách.