|  >

Umístění ukládaných dat Nastavení sítě v případě přenosu dat na vzdálený počítač Volba uložení částí pevného disku Výběr oddílů disku Proces zálohování oblasti disku
Volba uložení částí pevného disku

Volba uložení částí pevného disku