|  >

Spouštění konfigurace firewallu v programu YaST2 Začátek nastavení firewallu Konfigurace síťových rozhraní Výběr zóny pro rozhraní Vlastní pravidla pro přiřazení zón
Konfigurace síťových rozhraní

Konfigurace síťových rozhraní