|  >

Pořadí zařízení pro hudbu Toto okno bylo sejmuto pomocí [Ctrl- PrtScr] Vytvořena nová položka Nová kategorie pro vaše příkazy a akce Totožné nastavení klávesových kombinací přímo z Amaroku
Vytvořena nová položka

Vytvořena nová položka