|  >

Menu so zoznamom inštalovaných programov a možnosťou vypnutia počítača Klasika je klasika – internetový prehliadač Konqueror Náhľad na PDF súbor v správcovi súborov Dolphin Nastavenie prezentácie ako šetriča obrazovky Efekt rotujúcej kocky pri zmene pracovnej plochy
Náhľad na PDF súbor v správcovi súborov Dolphin

Náhľad na PDF súbor v správcovi súborov Dolphin