|  >

Lokalizácia systému Cez toto menu sprístupnime program pre nastavenie počítača Možnosť pridávania a odoberania programov (z distribučných médií) Nastavenie automatického prihlasovania používateľa Používateľské možnosti nastavenia pracovného prostredia
Možnosť pridávania a odoberania programov (z distribučných médií)

Možnosť pridávania a odoberania programov (z distribučných médií)