|  >

Nesprávne zobrazené OpenType písmo v OpenOffice.org pod Linuxom Nastavenie automatického číslovania nadpisov Nastavené delenie slov sa pri importe do Scribusu ignoruje Definícia iniciálok v štýle odseku Definícia zarovnania v štýle odseku
Nastavené delenie slov sa pri importe do Scribusu ignoruje

Nastavené delenie slov sa pri importe do Scribusu ignoruje