|  >

Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Windows) Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Linux) Importované štýly odsekov z ODT dokumentu v Scribuse Panel nástrojov „JP Formátovanie dokumentu pre Scribus“ Správne zobrazené OpenType písmo v OpenOffice.org vo Windows
Importované štýly odsekov z ODT dokumentu v Scribuse

Importované štýly odsekov z ODT dokumentu v Scribuse