|  >

Text po úprave veľkosti Text po vložení nemusí zodpovedať vašim predstavám Vloženie textu do textového rámca Rámec po prispôsobení veľkosti obrázku Rámec po vložení obrázku nemusí zodpovedať jeho veľkosti
Vloženie textu do textového rámca

Vloženie textu do textového rámca