|  >

Informace do /etc/fstab Po zformátování disku budete požádání o zvolení varianty instalace Nastavení jazyka Splash screen je velmi střízlivý Správce přihlašování už tolik ne
Nastavení jazyka

Nastavení jazyka