|  >

UbuDSL Applet v nabídce aplikací První spuštění Appletu Spouštět Applet po přihlášení? Zobrazovat heslo? Zpoždění při automatickém spuštění
Spouštět Applet po přihlášení?

Spouštět Applet po přihlášení?