|  >

Nastavené delenie slov sa pri importe do Scribusu ignoruje Definícia iniciálok v štýle odseku Definícia zarovnania v štýle odseku Definícia odsadenia v štýle odseku Definícia „neexistujúceho“ písma v štýle odseku
Definícia odsadenia v štýle odseku

Definícia odsadenia v štýle odseku