|  >

Rámec po prispôsobení veľkosti obrázku Rámec po vložení obrázku nemusí zodpovedať jeho veľkosti Vyhľadanie a vloženie obrázku do pripraveného rámca Zadanie počtu strán po spustení skriptu Spustenie skriptu pre vykreslenie orezových značiek
Vyhľadanie a vloženie obrázku do pripraveného rámca

Vyhľadanie a vloženie obrázku do pripraveného rámca