|  >

Vyhľadanie a vloženie obrázku do pripraveného rámca Zadanie počtu strán po spustení skriptu Spustenie skriptu pre vykreslenie orezových značiek Definícia obrazového rámca celkového rozmeru obálky Definícia celkového rozmeru obálky
Spustenie skriptu pre vykreslenie orezových značiek

Spustenie skriptu pre vykreslenie orezových značiek