|  >

Spustenie skriptu pre vykreslenie orezových značiek Definícia obrazového rámca celkového rozmeru obálky Definícia celkového rozmeru obálky Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Windows) Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Linux)
Definícia celkového rozmeru obálky

Definícia celkového rozmeru obálky