|  >

Zadanie počtu strán po spustení skriptu Spustenie skriptu pre vykreslenie orezových značiek Definícia obrazového rámca celkového rozmeru obálky Definícia celkového rozmeru obálky Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Windows)
Definícia obrazového rámca celkového rozmeru obálky

Definícia obrazového rámca celkového rozmeru obálky