|  >

Posun jednotlivých písmen grafického textu Kontextové menu pre prevod textu do grafickej podoby Vloženie textu „500“ Pred-pripravený obrázok „popísanej tabule“ Zmena veľkosti vloženého obrázku
Vloženie textu „500“

Vloženie textu „500“