|  >

Prevedený text na rámec obrázku Posun jednotlivých písmen grafického textu Kontextové menu pre prevod textu do grafickej podoby Vloženie textu „500“ Pred-pripravený obrázok „popísanej tabule“
Kontextové menu pre prevod textu do grafickej podoby

Kontextové menu pre prevod textu do grafickej podoby