|  >

Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca Importovaný obrázok pred úpravou veľkosti rámca Prevedený text na rámec obrázku Posun jednotlivých písmen grafického textu Kontextové menu pre prevod textu do grafickej podoby
Prevedený text na rámec obrázku

Prevedený text na rámec obrázku