|  >

Textový rámec v tvare čísla „500“ Zrušenie obrysovej čiary rámca Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca Importovaný obrázok pred úpravou veľkosti rámca Prevedený text na rámec obrázku
Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca

Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca