|  >

Obrázok bez obtekania textu Textový rámec v tvare čísla „500“ Zrušenie obrysovej čiary rámca Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca Importovaný obrázok pred úpravou veľkosti rámca
Zrušenie obrysovej čiary rámca

Zrušenie obrysovej čiary rámca