|  >

Zrušenie obrysovej čiary rámca Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca Importovaný obrázok pred úpravou veľkosti rámca Prevedený text na rámec obrázku Posun jednotlivých písmen grafického textu
Importovaný obrázok pred úpravou veľkosti rámca

Importovaný obrázok pred úpravou veľkosti rámca