|  >

Obtekanie okolo tvaru rámca Obrázok bez obtekania textu Textový rámec v tvare čísla „500“ Zrušenie obrysovej čiary rámca Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca
Textový rámec v tvare čísla „500“

Textový rámec v tvare čísla „500“