|  >

Zadanie veľkosti písma pre záhlavie Nastavenie rozmerov knihy Výsledný vzhľad pripravenej obálky Chybové hlásenie pred exportom do PDF Zalomenie textu s pokročilými nastaveniami štýlu odseku
Výsledný vzhľad pripravenej obálky

Výsledný vzhľad pripravenej obálky