|  >

Nastavenie kreslenia čiary pod záhlavím Odsadenie záhlavia od textu Zadanie veľkosti písma pre záhlavie Nastavenie rozmerov knihy Výsledný vzhľad pripravenej obálky
Zadanie veľkosti písma pre záhlavie

Zadanie veľkosti písma pre záhlavie