|  >

Vo FreeBSD sa s príkazom vncserver spustí prostredie X aj v prípade, že X reálne nebeží v nijakom okne. Klient vncviewer vás uvíta oknom, kde uvediete IP adresu vzdialeného počítača (PC2). Po zadaní IP adresy uvediete heslo. Súbor .vnc/xstartup v domovskom účte (PC2 v okne) bol zmenený pre podporu KDE tak, ako vidieť (počítač PC1, kde beží vncviewer). Heslo v utilite xvnc4viewer zadávate v príkazovom riadku.
Po zadaní IP adresy uvediete heslo.

Po zadaní IP adresy uvediete heslo.