|  >

Klient vncviewer vás uvíta oknom, kde uvediete IP adresu vzdialeného počítača (PC2). Po zadaní IP adresy uvediete heslo. Súbor .vnc/xstartup v domovskom účte (PC2 v okne) bol zmenený pre podporu KDE tak, ako vidieť (počítač PC1, kde beží vncviewer). Heslo v utilite xvnc4viewer zadávate v príkazovom riadku. FreeBSD (PC2) v prostredí Debian Linuxu (PC1) je zážitok.
Súbor .vnc/xstartup v domovskom účte (PC2 v okne) bol zmenený pre podporu KDE tak, ako vidieť (počítač PC1, kde beží vncviewer).

Súbor .vnc/xstartup v domovskom účte (PC2 v okne) bol zmenený pre podporu KDE tak, ako vidieť (počítač PC1, kde beží vncviewer).