|  >

Nevhodná úprava rámca obrázka Nastavenie vrstevnice pre obtekanie Obtekanie okolo viazaného pola Obtekanie okolo tvaru rámca Obrázok bez obtekania textu
Obtekanie okolo viazaného pola

Obtekanie okolo viazaného pola