|  >

Meranie vzdialeností k pomocným čiaram Úprava textového rámca pre čiastočné prekrytie obrázku textom Nevhodná úprava rámca obrázka Nastavenie vrstevnice pre obtekanie Obtekanie okolo viazaného pola
Nevhodná úprava rámca obrázka

Nevhodná úprava rámca obrázka