|  >

Zalomenie textu bez pokročilých nastavení štýlu odseku Meranie vzdialeností k pomocným čiaram Úprava textového rámca pre čiastočné prekrytie obrázku textom Nevhodná úprava rámca obrázka Nastavenie vrstevnice pre obtekanie
Úprava textového rámca pre čiastočné prekrytie obrázku textom

Úprava textového rámca pre čiastočné prekrytie obrázku textom