|  >

Pokročilé nastavenia štýlu odseku Zalomenie textu bez pokročilých nastavení štýlu odseku Meranie vzdialeností k pomocným čiaram Úprava textového rámca pre čiastočné prekrytie obrázku textom Nevhodná úprava rámca obrázka
Meranie vzdialeností k pomocným čiaram

Meranie vzdialeností k pomocným čiaram