|  >

Úprava textového rámca pre čiastočné prekrytie obrázku textom Nevhodná úprava rámca obrázka Nastavenie vrstevnice pre obtekanie Obtekanie okolo viazaného pola Obtekanie okolo tvaru rámca
Nastavenie vrstevnice pre obtekanie

Nastavenie vrstevnice pre obtekanie