|  >

Nastavenie kreslenia čiary nad zápätím Odsadenie zápätia od textu Zadanie veľkosti písma pre zápätie Nastavenie kreslenia čiary pod záhlavím Odsadenie záhlavia od textu
Zadanie veľkosti písma pre zápätie

Zadanie veľkosti písma pre zápätie