|  >

Vkladanie čísla strán Vložený rámec pre záhlavie a zápätie Nastavenie kreslenia čiary nad zápätím Odsadenie zápätia od textu Zadanie veľkosti písma pre zápätie
Nastavenie kreslenia čiary nad zápätím

Nastavenie kreslenia čiary nad zápätím