|  >

Vložený rámec pre záhlavie a zápätie Nastavenie kreslenia čiary nad zápätím Odsadenie zápätia od textu Zadanie veľkosti písma pre zápätie Nastavenie kreslenia čiary pod záhlavím
Odsadenie zápätia od textu

Odsadenie zápätia od textu