přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Příspěvky Slax 15 je opäť založený na Slackware

Slax 15 je opäť založený na Slackware
rs 18. 08. 2022, 19:02:22
Odpovědět  Odkaz 
Obidve verzie sm skúšal spustiť z CD. Skvelá vec je rýchly štart a minimálne nároky na RAM.

- Slax 15 (Slackware) - po kliknutí na ikonu Web Browser sa spustí "skript" ktorý stiahne Chrome potom sa dá prehliadať internet.

- Slax 11.4 (Debian) - po kliknutí na ikonu Web Browser sa pokúša stiahnuť Chromium, to sa mu však nepodarí, len preblikne akési terminálové okno. Možno treba nastaviť nejak repozitár...

Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...