přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Dokument ke stažení

Dokument typu pdf

Zpracování digitální fotografie

Dokument typu pdf | Velikost 9.57 MB

Poznámka: 

Unikátní příručka obsahující na 70 stranách návody, rady a tipy pro správné focení a zpracování fotografií.

 

Děkujeme všem, kdo přispěli či přispějí darem na výrobu materiálů, jako je tento. Připravil Liberix, o.p.s., číslo účtu 2100055120/2010, více na liberix.cz. Děkujeme vám za podporu.

Náhled:

101_digibrozura.jpg

Typ souboru:

Univerzální formát dokumentu, který je určen k tisku a je určen k univerzálnímu použití. K prohlížení a tisku lze použít mimo jiné Adobe Reader, k vytvoření mnoho programů (např. OpenOffice.org). Tento formát je obecně doporučován k webovému užití.

Počet stažení:

2300

Poslední změna souboru:

Tuesday 28.December 2010 21:15, Vlastimil Ott

Vytvoření souboru:

Wednesday 15.December 2010 14:21, Vlastimil Ott


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...