přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Dokument ke stažení

Dokument typu pdf

openMagazin 03/2012 PDF

Dokument typu pdf | Velikost 10.38 MB

Poznámka: 

openMagazin 03/2012 PDF

Typ souboru:

Univerzální formát dokumentu, který je určen k tisku a je určen k univerzálnímu použití. K prohlížení a tisku lze použít mimo jiné Adobe Reader, k vytvoření mnoho programů (např. OpenOffice.org). Tento formát je obecně doporučován k webovému užití.

Počet stažení:

622

Poslední změna souboru:

Vytvoření souboru:

Friday 09.March 2012 10:40, IrenaS


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...